ระเบียบการเช่าห้องพักรายเดือน

อัตราค่าเช่ารายเดือน

บ้าน 1 :           2,000 - 3,000 บาท/เดือน

บ้าน 2 และ 3 :   3,500 บาท/เดือน 

 

ข้อควรทราบก่อนเข้าพัก

ผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเข้าพักอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม

นอกเหนือจากค่าเช่ารายเดือนตามปกติ ดังนี้

1. ค่าน้ำ

  บ้าน 1 เหมาจ่ายคนละ 150 บาทต่อเดือน

  บ้าน 2-3 เหมาจ่ายคนละ 120 บาทต่อเดือน

2. ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท

3. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน (หรือ 3,500 บาท)

4. ค่าประกันความเสียหายต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นได้ 1,500 บาท

การย้ายออก

1. ค่าทำความสะอาดห้อง 300 บาท / ห้อง

2. หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบเงื่อนไขขั้นต่ำ 2 เดือน ทางที่พักขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินประกันให้

และในวันทำสัญญาเข้าพัก ให้ผู้จะเช่าเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมด้วย

© 2019 Khunleklamphun. Proudly created by Sky Creation Group Co., Ltd.

  • Line @Khunleklamphun
  • fb Khunlek

ติดต่อเรา

093-169-5655

093-169-5546

สำรอง 094-463-5965

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now