ระเบียบการเข้าพักห้องพักรายวัน

การจองห้องพัก และการชำระเงิน

  1. การติดต่อจองห้องพัก ทั้งทางโทรศัพท์ หรือทางหน้าเว็ป กรุณาแจ้ง วัน เวลา จำนวนคืนที่จะพัก และจำนวนผู้เข้าพักด้วย

  2. หลังจากจองแล้ว จะต้องโอนค่าห้องเต็มจำนวนทันที การจ้องห้องพักจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ 

กรุณาโอนค่าห้องมายังบัญชีตามระบุนี้

0931695655

คุณมลฑาทิพย์ พันธวังมงคล

  3. หลังจากโอนแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนมาที่ khunleklamphun@gmail.com พร้อมหมายเลขโทร. หรือไลน์ไอดีของคุณ เพื่อทางที่พักจะติดต่อกลับไป

 

การเข้าพัก

  1. กรุณาเช็คอินเข้าที่พักภายในไม่เกิน 18.30 น. และเช็คเอ๊าท์ไม่เกิน 13.00 น. หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้ และโดยไม่แจ้งให้ทางที่พักทราบล่วงหน้า จะถือว่าการจองห้องพักนั้นเป็นโมฆะทันที โดยทางที่พักจะไม่มี

การคืนเงินใดๆ

  2. จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง พักได้ไม่เกิน 3 คน / ห้อง โดยท่านที่ 3 จะต้องจ่ายค่าที่นอนเสริมเพิ่ม

150 บาท

  3. กรุณาเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อย ทางที่พักจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน

ของผู้เข้าพัก ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อห้าม

  1. ห้ามอาวุธทุกชนิด

  2. ห้ามสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

  3. ห้ามขโมย หรือนำสิ่งของต่างๆ ของห้องพักออกจากห้องไป หากทางที่พักทราบ จะปรับเป็น 3 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินนั้น

 

  4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องเด็ดขาด

 

หากผู้เข้าพักกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง หรือฝ่าฝืนข้อห้ามใดๆ ตามระบุมาทั้งหมดนี้

ทางที่พักมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าพักของผู้พักได้ทันที

โดยไม่มีการคืนเงินใดๆ

© 2019 Khunleklamphun. Proudly created by Sky Creation Group Co., Ltd.

  • Black Facebook Icon

ติดต่อเรา

093-169-5655

093-169-5546

สำรอง 099-662-4542

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now